Otter

Naam: Otter
Lengte: Tot zo’n 1,80 m
Gewicht: Tot 34 kg
Voedsel: Onder andere vissen, krabben en amfibieën
Leefomgeving: Wereldwijd in veel rivieren, beken, meren etc
Leeftijd: Tot 12 jaar
Taxonomische indeling:
  • Rijk: Dieren (Animalia)
  • Stam: Chordadieren (Chordata)
  • Klasse: Zoogdieren (Mammalia)
  • Orde: Roofdieren (Carnivora)
  • Familie: Marterachtigen (Mustelidae)
  • Onderfamilie: Otters (Lutrinae)

Otter

De otter, Lutrinae, vormt een geheel eigen familie van zoogdieren. Het zijn roofdieren uit de familie marterachtigen of Mustelidae en leven voornamelijk in het water. We kunnen dertien verschillende soorten onderscheiden.

Kenmerken

Otters zijn lange, slanke dieren en kunnen bijzonder goed zwemmen. Ze hebben korte poten, maar dankzij zwemvliezen tussen de tenen zijn ze uitermate geschikt om te zwemmen. De zwemvliezen lopen door tot aan de klauwen. De poten zijn voorzien van klauwen voor het vangen van de prooi. Alleen soorten uit het Aonyx geslacht hebben geen klauwen. De toppen van de vingers zijn een stuk gevoeliger en stelt ook deze otters in staat om prooien te vangen.
De kop is voorzien van een paar goede ogen, stompe, korte snuit en kleine ronde oren ver aan de achterzijde van de kop. Ze hebben een lange, wendbare, maar zeer krachtige nek, ideaal om te stunten in het water.
Ook de staart is aangepast aan het leven in het water. De staart is bij de meeste soorten afgeplat, slechts enkele soorten hebben een “normale”, ronde staart.
De otter is volledig bedekt met een prima isolerende vacht. De vacht bestaat uit een dikke, dichte onderlaag van zachte haren en een bovenlaag, voorzien van lange dekharen. De vacht is chocolade bruin van kleur en kan bijna zwart worden als het nat is. Bij veel otters vinden we witte of crème vlekken op de borst. Dat vlekken patroon is voor ieder dier uniek, al zijn er soorten die helemaal geen vlekken of patroon krijgen.
Het grootste lid van de familie is de reuzenotter. De mannetjes van deze soort kunnen zo’n 1,5 tot 1,8 meter lang worden. Vrouwtjes worden over het algemeen kleiner dan de heren. De mannetjes worden ook zwaarder dan de vrouwtjes, bij de grotere soorten kunnen de heren een gewicht van zo’n 30 tot 35 kg bereiken. De vrouwtjes blijven daar, met zo’n 27 kg ruim achter.
Het zijn zeer sociale dieren, maar toch leven de meeste otters solitair, alleen. Enkele soorten leven in groepen bij elkaar. Zo’n groep bestaat soms uit vader, moeder en de kids, maar in sommige gevallen ook uit een 20 tal otters. Het zijn speelse dieren en ook de soorten die alleen leven, zoeken elkaar op om regelmatig samen te spelen. Ze stoeien, rennen, zwemmen, klimmen en klauteren met elkaar en houden elkaar zo bezig als ze niet aan het eten of aan het jagen zijn. De leefomgeving bakenen ze af door middel van geurmarkeringen. Vooral uitwerpselen worden op opvallende plaatsen langs de oever achtergelaten en dient als signaal: Hier woon IK.
Sommige soorten, waaronder de reuzenotter is afhankelijk van bescherming en zijn helaas een bedreigde diersoort.
In het wild worden ze gemiddeld een jaar of 3, terwijl ze in gevangenschap zo’n 12 jaar oud kunnen worden.

Eetgewoonte

De otter is geen moeilijke eter. De menu kaart bestaat uit vrijwel alles wat in het water leeft. Ze hebben een voorkeur voor vis, maar eten net zo makkelijk krabben en kreeften, wormen, insecten, watervogels en amfibieën en reptielen. De prooi moet niet te groot zijn, dus dieren tot zo’n 25 – 30 cm moeten altijd op hun hoede zijn.
De otter zwemt over het algemeen met alle vier de poten. Als hij echter achter een prooi aanzit, wordt er van tactiek verandert. De staart wordt ingezet om sneller te zwemmen en tijdens de jacht worden de poten gebruikt om te sturen. Ze jagen over het algemeen alleen, maar bij sommige grotere prooien, komen ze samen en vallen dan in een groep aan. Tijdens het jagen zijn de ogen en snorharen de belangrijkste zintuigen van de otter. Vooral in troebel water komen de bijzonder gevoelige snorharen het best tot hun recht.

Leefomgeving

Otters komen op alle werelddelen voor, met uitzondering van Australië. De leefomgeving kan bestaan uit tropische en sub-tropische gebieden, andere soorten leven in meer gematigde gebieden. Eigenlijk zijn er twee dingen belangrijk aan de leefomgeving, een gezonde en voedselrijke rivier / beek / meer. De meeste soorten leven in zoet water, alleen de zeeotters zijn aangepast aan het leven in de zoute zeeën en oceanen.
Het zijn dagactieve dieren en komen vlak na zonsopgang uit het hol en speurt vrijwel de halve dag naar prooien. Vlak voor zonsondergang trekken de otter zich weer terug in het hol. Een groep otters verblijf ‘s nachts in een brucht. Zo’n hol of burcht bevind zich meestal onder boomwortels of een omgevallen boom. De burcht bestaat uit één of twee ovale kamers waar meerdere gangen naartoe leiden.
De ingang is vaak bovengronds te vinden, maar in enkele gevallen verkiezen de otters een ingang onderwater.
In het territorium vinden we meerdere halfronde of rechthoekige kale plekken, “campsites” genaamd. Op deze campsites kunnen de otters zichzelf verzorgen, uitrusten, naar het toilet of ze drogen er hun vacht. De plekken variëren sterk in omvang en worden soms éénmalig en soms van generatie op generatie gebruikt.

Voortplanting

Een otter kiest een partner voor het leven en de band tussen een paartje is bijzinder sterk. Ze zullen zelden van elkaars zijde wijken en het paar slaapt altijd in dezelfde kamer. Ze verzorgen elkaars vacht en doen samenwerken bij de opvoeding.
Vrouwtjes zijn gemiddeld na 2 jaar geslachtsrijp en krijgen vaak meerdere jongen (tot 5) per worp. De paring vind over het algemeen op het water plaats en na een draagtijd van 2 tot 3 maanden komen haar jongen ter wereld. Jongen worden blind geboren en vaak krijgen de jongen de eerste zwemles nog voordat ze kunnen zien. De jongen blijven over het algemeen enkele jaren bij de groep. Na ongeveer een maand gaan de oogjes open en na ongeveer 6 weken verlaten ze voor het eerst het hol.

Communicatie

Otters zijn bijzonder sociale dieren en communiceren op verschillende manieren met elkaar. Sommige soorten zijn erg luidruchtig en we hebben inmiddels verschillende geluiden kunnen onderscheiden.
Bron: Wikipedia.
Er zijn negen verschillende communicatieve basisgeluiden bekend, die soms ook door elkaar worden gebruikt en zeer variërend kunnen zijn in frequentie, duur en intensiteit. Deze negen zijn:

Een scherpe Hah! door een geschrokken otter, licht alarmerend. De andere groepsleden worden alerter op gevaar. Ook te horen als een dier het hol ingaat waar de jongen in liggen, vlak voor een otter onder water gaat of als een indringer wordt waargenomen.
Een snuivend geluid, bij het waarnemen van een mogelijk gevaar (ook boten), sterker alarmerend. De andere otters stoppen met hun bezigheden en verzamelen zich, waarbij de mannetjes bij elkaar staan, en de vrouwtjes en jongen meer naar achteren. Vaak, maar niet altijd, vluchten de dieren weg. Soms ook gehoord bij grote opwinding, bijvoorbeeld tijdens de jacht.
Een weifelende schreeuw, gehoord als de otter een indringer probeert te intimideren of als er andere, vreemde otters in het territorium gehoord zijn.
Een dreigende grom, te horen met lage intensiteit bij de verdediging, die kan oplopen tot een staccato schreeuw, een schreeuw met hogere intensiteit of een lage brommende grom.
Een brommend geluid, te horen tussen samen optrekkende dieren, is een contactroep, meestal te horen in meer ontspannen situaties.
Een zacht kirrend geluid, te horen bij dicht contact tussen de dieren die het paartje vormen en tussen ouders en jongen. Te horen bij begroeting en hereniging. Ook kalmerend bedoeld.
Een fluitend geluid, te horen als twee groepen reuzenotters elkaar tegenkomen, waarschijnlijk bedoeld om aan te geven dat ze geen vijandige bedoelingen hebben (inname van territorium of iets dergelijks). Zelden gehoord, aangezien ontmoetingen tussen twee groepen zeldzaam zijn.
Gepiep van pasgeboren jongen, enkel in de eerste dagen na de geboorte te horen. De ouders beantwoorden dit met een spinnend geluid.
Jammerende geluiden, enkel geuit door onvolwassen dieren in situaties van ongemak, bijvoorbeeld honger of pijn. Enkel de ouders reageren op deze geluiden.
Als hij een vreemd of onverwacht geluid hoort, richt de otter zijn nek op en zoekt hij naar de bron van het geluid. In het water richt hij zich op en hupt op en neer, tot hij de bron heeft gevonden. Als de bron gevaarlijk lijkt, duikt hij recht naar beneden onder water. De mannetjes jagen vreemde reuzenotters en indringers uit het territorium. Onbekende indringers van een territorium worden door hen benaderd en onderzocht, ook potentieel gevaarlijke dieren als kaaimannen. In gebieden waar weinig mensen voorkomen worden ook mensen en boten onderzocht die hun territorium betreden. Dit gedrag verdwijnt in gebieden waar veel mensen voorkomen.