Apen

De familie apen is een bekende en opvallende familie dieren van zoogdieren. Waarschijnlijk is iedereen wel bekend met meerdere soorten apen en van alle dieren van het dierenrijk, lijken wij het meest op sommige (mens)apen.

De volgende apen worden in een apart artikel uitgelicht en uitgebreid besproken:

Chimpansee Gorilla Mandril

Apen kunnen we verdelen in twee aparte groepen, de breedneusapen (ofwel Platyrrhini), deze apen komen voor in Midden- en Zuid-Amerika, en de smalneusapen (ofwel Catarrhini), deze apen vinden we in Afrika en in Azië. Wij mensen en mensapen horen bij de groep van smalneusapen.
Apen hebben ten opzichte van veel andere dieren goed ontwikkelde hersenen en zijn vaak slimme dieren.
Enkele andere kernmerken zijn:

 • Langere benen dan armen
 • Vindingrijke dieren
 • Speelse dieren
 • Behoorlijk ontwikkelde ogen
 • Langere staart dan lichaam (alleen bij mensapen ontbreekt de staart)
 • Recht naar voren gerichte ogen

De kleinste apen familie is de dwergzijdeaap, de grootste familie bestaat uit de oostelijke gorilla.

Leefomgeving

Apen houden van warmte en komen vrijwel alleen voor in warme streken. Ze hebben een voorkeur voor bomen, hoe meer hoe beter. Deze twee factoren zorgen ervoor dat we de meeste aap soorten tegenkomen in tropische regenwouden. De apen vinden we het grootste gedeelte van de dag in de bomen en boomtoppen. Soorten zoals een baviaan of een makaak vinden we in rotsachtige gebieden. De Japanse makaak vinden we zelfs in sneeuwrijke gebieden in Japan.
Apen zijn groepsdieren, slechts enkele soorten, zoals de Orang-Oetan leven liever alleen, maar dat is een echte uitzondering. Apen zijn zeer sociaal en kennen een strenge hiërarchie.

Eetgewoonte

De meeste soorten leven van plantaardig materiaal, het zijn herbivoren. De apen zijn geen moeilijke eters en leven onder andere van noten, vruchten, bladeren en boomsappen.
Enkele soorten leven meer van dierlijk materiaal, maar ook van planten, deze soorten worden omnivoor (alleseters) genoemd. Vooral kleinere apen vinden insecten en vogeleieren een smakelijk hapje en doen zich er maar al te graag tegoed aan.

Smalneusapen Breedneusapen
 • Leven in Afrika en Azië (de zogenaamde Oude Wereld)
 • Goede klimmers, maar leven voornamelijk op het land
 • Vrijwel allemaal grotere soorten
 • Platte nagels aan vingers en tenen
 • Dikke huid op de billen (om te kunnen zitten)
 • Smalle neus, met de neusgaten dicht bij elkaar naar voren of omlaag gericht
 • Geen grijpstaart
 • Leven in Midden- en Zuid-Amerika
 • Enkele soorten zijn nachtactief
 • Wijde, ver uit elkaar staande neusgaten
 • Neusgaten zijn naar de zijkant gericht
 • Sommige soorten hebben een grijpstaart
 • Geen verdikking op de billen
Onderverdeeld in:

 1. Mensapen (o.a. Gorilla’s, Chimpansee)
 2. Apen van de Oude Wereld (o.a. Bavianen, Makaken, Meerkatten)
Enkele soorten zijn:

 1. Brulapen
 2. Slingerapen
 3. Kapucijnapen
 4. Doodshoofdapen

 

Leuk weetje, als ze in het Engels praten over Monkey, dan worden vrijwel alle apensoorten bedoeld, maar als er gesproken wordt over Ape, dan worden alleen de mensapen bedoeld.

 

Halfapen

De halfapen of Strepsirrhini zijn een groep primaten, ze hebben in de bouw veel gemeen met apen, maar hebben niet genoeg overeenkomsten om tot de apen familie te behoren.
Een overzicht van de verschillen tussen apen en halfapen:

 

Apen Halfapen
 • Beter ontwikkelde hersenen
 • Over het algemeen zijn apen groter
 • Langere snuit
 • Beter ontwikkeld reukorgaan
 • Vrijwel allemaal nachtdieren

 

Enkele bekende leden uit de halfapen familie zijn maki’s, galago’s en lemuren zoals de aye-aye.

Leefomgeving

Halfapen komen voor n de triopische gebieden van Afrika en Azië. Vooral op het Afrikaanse eiland Madagaskar komen wel veel soorten halfapen tegen. Veel soorten zijn zodanig aangepast aan het leven in de bomen, dat ze zelden tot nooit op de grond komen. Tot de halfapen behoren de lemuren van Madagaskar, de galago’s en potto’s uit Afrika, en de lori’s uit Azië.