Valk

Naam: Valk
Lengte: Tot zo’n 54 cm
Spanwijdte: Tot zo’n 113 cm
Gewicht: Tot zo’n 1300 gram
Voedsel: Kleine zoogdieren, vogels en insecten
Leefomgeving: Vrijwel wereldwijd
Soorten: 65 soorten
Taxonomische indeling:
  • Rijk: Dieren (Animalia)
  • Stam: Chordadieren (Chordata)
  • Klasse: Vogels (Aves)
  • Orde: Roofvogels (Falconiformes)
  • Familie: Valkachtigen (Falconidae)

Valk

Valkachtigen (Falconidae) worden tegenwoordig gezien als eigen familie in de orde van roofvogels (Acciptriformes). Vroeger werden ze onderverdeeld in de volledige familie van roofvogels, maar n.a.v. verschillende onderzoeken is aangetoond dat valken meer gemeen hebben met een papegaai en zangvogels, dan met andere roofvogels. De gehele familie bestaat uit zo’n 65 soorten.

Kenmerken

Valken hebben een aantal kenmerken waar ze goed aan te herkennen zijn, vooral de lange, spitse vleugels zijn anders dan bij de meeste andere vogels. Bij valken worden de vrouwtjes vaak groter dan de mannetjes, een stuk groter (tot wel 30%).
Het zijn bijzonder wendbare vogels en hebben een fantastisch zicht. Dat moet ook wel, sommige soorten leven in de bossen en jagen de prooi op tussen de bomen door. Als ze niet oppassen en tegen een boom aanvliegen, dan zit er een grote kans in dat het leven ophoud. Ze kunnen door de hoge snelheid een vleugel breken, of erger.
De soorten verschillen in lengte en kleur van het verenkleed. De kleuren varieren van grijs tot zwart, rood of bruin, waarbij veel soorten strepen of een vlekkenpatroon op de rug hebben. De poten zijn over het algemeen geel van kleur, de tenen en de onderkant van de looppoten zijn naakt (veerloos).

Eetgewoonte

Valken leven van verschillende dieren. Afhankelijk van de lengte van de valk zelf wordt er voor ander voedsel gekozen. Kleinere valken leven vooral van kleine zoogdieren zoals muizen of ratten en van grotere insecten zoals sommige kevers. Grotere valken leven voornamelijk van andere (kleine) vogels zoals duiven en eenden. Een valk zoekt een prooi vaak vanuit grote hoogte. Zodra ze een prooi hebben gesignaleerd zetten ze een duikvlucht in. Bij sommige soorten kan die duikvlucht boven de 200 en zelfs boven de 300 km per uur komen. De duikvlucht zorgt voor een verassingsaanval en de prooi is vrijwel op slag dood nadat ze is gegrepen.

Leefomgeving

Valken komen vrijwel wereldwijd voor. Ze worden gesignaleerd boven Europa, Azië, Afrika, Australië en Noord-Amerika.
De leefomgeving verschilt per soort, waarbij voor de snellere jagers een voorkeur hebben voor open vlaktes, omdat daar de snelheid het best tot z’n recht komt. Andere soorten zijn bijzonder wendbaar en leven tussen de bomen. In Nederland kunnen we verschillende soorten tegenkomen zoals de torenvalk, de boomvalk en het smelleken. Een enkele keer worden er slechtvalken of roodpootvalken gezien, maar deze soorten komen niet algemeen voor in Nederland.

Hieronder worden twee soorten uitgebreid besproken:

  1. Slechtvalk
  2. Torenvalk

Slechtvalk

Een slechtvalk (Falco peregrinus) is met een gemiddelde lengte van 43 cm, één van de grootste soorten in de valken familie. De spanwijdte van de grotere vrouwtjes kan tot wel 113 cm lang worden.

De slechtvalk komt voornamelijk voor langs kliffen en ravijnen, maar worden regelmatig in bomen en op de grond gesignaleerd tijdens de broedperiode. Tijdens de jacht zijn ze vaak in open vlaktes te vinden, omdat dan hun hoge snelheid het best tot z’n recht komt.

Een volwassen slechtvalk heeft aan de buikzijde een licht verenkleed, met donker gekleurde strepen. De rug is donkergrijs van kleur en ook hier zijn er donkerdere strepen aanwezig. De jongen hebben een bruin verenkleed. De snavel is donkerblauw tot zwart van kleur en de poten zijn geel.

De slechtvalk is hoogstwaarschijnlijk het snelste dier ter wereld. De duikvluchten van deze snelheidsduivels komen ruim boven de 300 km per uur!

Torenvalk

De torenvalk (Falco tinnunculus) is één van de bekendste vogels uit de familie van valken (Falconidae). Torenvalken worden ook wel roodvalk of avondvalk genoemd. De vrouwtjes kunnen een lengte van zo’n 35 cm bereiken.

Het verenkleed bestaat uit een roodbruine rug en vleugels, met daardoorheen verschillende donkere vlekken. De staart is blauw van kleur met aan het uiteinde een zwarte band. De kop is bij mannetje en vrouwtje verschillend, het mannetje heeft een grijsblauwe kop, bij het vrouwtje zijn zowel de kop als nek bruin van kleur.

De torenvalk komt o.a. voor in Nederland en België.

Tijdens de jacht hangen ze vaak hoog in de lucht stil, dit verschijnsel wordt bidden genoemd. De staart wordt gespreid en door snel de vleugels heen en weer te bewegen, blijven ze op één plek hangen. Zodra ze een prooi gesignaleerd hebben, zetten ze de duikvlucht in.

Als nest gebruiken de torenvalken een oud nest van andere vogels. Ze hebben daarbij een voorkeur voor een hoge plek met uitzicht op een open vlakte, zo kunnen ze vanuit het nest al prooien signaleren.