Koraalduivel

Naam: Koraalduivel
Voedsel: Vissen, schaaldieren
Lengte: Zo’n 40cm
Leefomgeving: Indische- en de Grote oceaan
Soorten: Er zijn 10 verschillende soorten
Status: Stabiel
Taxonomische indeling:
  • Rijk: Dieren (Animalia)
  • Stam: Chordadieren (Chordata)
  • Klasse: Straalvinnigen (Actinopterygii)
  • Orde: Schorpioenvisachtigen (Scorpaeniformes)
  • Familie: Schorpioenvissen (Scorpaenidae)
  • Geslacht:Koraalduivel (Pterois)

Koraalduivel

Koraalduivels (Pterois of zebravis) zijn lid van de schorpioenvissen familie. Het zijn mooie en opvallende tropische vissen maar zijn bijzonder giftig en kunnen erg gevaarlijk zijn.

Kenmerken

Koraalduivels hebben een kenmerkend uiterlijk, waaraan ze de naam zebravis te danken hebben. Het strepenpatroon is duidelijk zichtbaar, maar kan tussen de soorten wel variëren in kleur, van rode en oranje tinten tot donkerbruin. Het kleurenpatroon is een duidelijke waarschuwing namelijk: Ik ben giftig en gevaarlijk.
Ze hebben mooie lange waaiervormige borst- en rugvinnen, waaraan ze makkelijk te herkennen zijn.
Daarnaast hebben de koraalduivels giftige stekels waarmee ze opvallend hard kunnen steken. Het gif veroorzaakt zwellingen en blaren, daarnaast kan het gif van een koraalduivel bijzonder veel pijn doen en de pijn kan maandenlang aanhouden! Bij mensen komen ook misselijkheid, kortademigheid, benauwdheid en korte bewusteloosheid voor, meestal omdat de pijn ondraaglijk is. Het gif van een koraalduivel kan voor ons bijzonder gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn!

Let op! Belangrijk nadat je geprikt bent: Het gif breekt vrij snel af bij hoge temperaturen, nadat je bent geprikt zorg ervoor dat je het pijnlijke lichaamsdeel in warm water (+ 45 graden celcius) onderdompelt.

Leefomgeving

De koraalduivels komen oorspronkelijk voor in de Indische- en de Grote oceaan, vooral de kust streken van Afrika, Indonesië, Japan en Australië zijn populair onder de koraalduivels. Tegenwoordig worden er ook enkele exemplaren gevonden in de Caribische Zee. Hoogst waarschijnlijk zijn dit uitgezete huisdieren. In de Caribische Zee hebben de koraalduivels geen natuurlijke vijanden en kunnen de vissen zich maximaal voortplanten. Daarnaast vormen de vissen een gevaar voor het koraal in de omgeving, ze vreten alle koraal weg. Ze vormen zo’n groot gevaar, dat er expedities opgezet worden om op deze vissen te jagen.

Overdag verschuilen de koraalduivels zich tussen spleten en scheuren in rotsen op de bodem van de zee (of oceaan).

Eetgewoonte

Koraalduivels leven van kleinere vissen en mosselen, maar ook van schaaldieren als garnalen en krabben. Ze jagen prooien voorzichtig in een hoek door de vinnen uit te spreiden. Als de prooi te dicht in de buurt komt, klappen de vinnen van de koraalduivel terug langs het lichaam en grijpen ze de prooi met de bek.

Voortplanting

Koraalduivels zijn eierleggende vissen. Voordat de paring begint voeren het mannetje en het vrouwtje eerst een vrij eenvoudige balts uit. Ze zwemmen samen steeds vaker en verder omhoog. Zodra het paar vlak onder het wateroppervlak zwemmen, stoten ze hun geslachtsproducten uit. In het water vind de bevruchting plaats.